deco - dots swedoor - logo

Transportskada

Här hittar du information om hur du ska gå tillväga vid en eventuell transportskada.

Vid transportskada.

Du som mottagare måste omgående och noggrant kontrollera och undersöka godset för att kunna dokumentera eventuella skador.

Synlig skada på gods/emballage måste omgående och i direkt anslutning till mottagandet, kontrolleras och noteras i det av chauffören kvitterade transportdokumentet, eller digitalt i transportbolaget/chaufförens handdator.

Mottagaren bör också i direkt anslutning till mottagandet, kontrollera om godset har en av emballaget dold skada. (Anmälan om dold skada måste vara transportbolaget tillhanda senast sju (7) dagar efter mottagandet.)

Skadade produkter får aldrig flyttas från den på fraktsedeln angivna leveransadress och/eller på annat sätt hanteras av annan transportör efter mottagandet.

Konstaterat transportskadade produkter får ALDRIG monteras, användas eller kasseras, då faller rätten till ersättning.

AB Gustav Karlssons Snickerier hanterar ALLTID anmälan om transportskada gentemot, aktuellt transportföretag (Schenker om inget annat avtalats)

Vid beställning av ersättningsprodukter, (till transportskadade produkter), debiteras dessa enligt ordinarie prislista gällande produktpriser, pall/emballage och frakt, till dess att utredning visar om ersättning ska erhållas för skadan.

Om olyckan varit framme, fyll i nedanstående transportskadeformulär.

Transportskada

*” anger obligatoriska fält

Ladda upp bilder genom att släppa dem i rutan nedan:
Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, Max filstorlek: 50 MB.
    Ladda upp bilder genom att släppa dem i rutan nedan:
    Dra filer hit eller
    Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, Max filstorlek: 50 MB.
      Beskrivning av skada