deco - dots swedoor - logo

Miljöarbete

Då vi i första hand jobbar med SWEDOOR-produkter vill vi gärna informera om CE-märkning.

Vårt miljöarbete.

Att en dörr eller annan produkt är CE-märkt innebär att den uppfyller EU:s krav på hälsa, säkerhet och miljöpåverkan. CE-märkningen kan betraktas som en passhandling för produkter som kommer in i eller förflyttas inom EU. Märkningen förhindrar att enskilda marknader använder tekniska handelsbarriärer och den garanterar prissättning baserad på en konkurrenssituation med lika villkor.

Per den 1:a februari 2010 infördes en obligatorisk märkning av fönster och ytterdörrar i EU – ett CE märke. CE är en förkortning för ”Conformite Europeenne” och är en paneuropeisk märkning av produkter enligt direktiv från EU.

Märkningen är en symbol för trygghet. För att få tillåtelse att CE-märka dörrar krävs det att vi som dörrtillverkare har ett kvalitetsstyrningssystem och att vi testar våra produkter enligt uppställda kriterier. 2010 startade märkningen av ytterdörrar, men inom de närmsta åren kommer även innerdörrar och branddörrar att få CE-märkning.