deco - dots swedoor - logo

Emballageinformation

Vårt mål är alltid att ni som kunder skall känna er nöjda och trygg

Emballageinformation

Vilket emballage och vilken pall som användas för produkterna hos AB Gustav Karlssons Snickerier, är en avvägning utifrån den nytta det ska ha för att bevara produktens kvalitet under transport och hantering.

Emballaget ska på ett adekvat sätt skydda produkten, underlätta hantering, underlätta lagring, underlätta transporten, sammanhålla godset och vara enkelt att känna igen. Godsets värde, egenskaper och ömtålighet samt de påfrestningar det utsätts för under transport och lagring är alltså avgörande för valet av emballagetyp för just er produkt.

Vårt mål är alltid att ni som kunder skall känna er nöjda och trygga under hela köpet och det är självklart av största vikt för oss, att era köpta produkter är hela och rena vid leverans.