deco - dots swedoor - logo

Säkerhets- och Tamburdörrar

Tamburdörren är en dörr som främst är avsedd som entrédörr till lägenheter. Den ska stå emot inbrottsförsök, minska oljud från trapphus och begränsa eventuell brand. Denna typ av dörr har också en kraftigare beslagning, än en traditionell innerdörr.